Instrumenten van Professor Feuerstein:

Zijn goed samengestelde pakketten oefen bladen, die een doel bepaalde doel hebben. Zie hieronder een voorbeeld.

Oriëntatie in de ruimte 1 (OR 1)

Het instrument bestaat uit 10 werkbladen.

Een van de doelen van OR 1 is ”het inzien dat men een referentiesysteem nodig hebben om ruimtelijke relaties te kunnen leggen en beschrijven”. Een ander is om “het ruimtelijke voorstellingsvermogen ontwikkelen”.

Dit wordt gedaan met behulp van de werkbladen, zie voorbeeld:

instrumenten

© 2020 Praktijk InSync Artwork by Esther Heerikhuisen