Wat is mediërend leren?

Professor Feuerstein ontwikkelde een methode om kinderen, waarvan gedacht werd dat ze niet leerbaar waren, te helpen leren.
In het kort: de mediator begeleid de leerling om zelf een leerstrategie te ontwikkelen. Met behulp van eigen talenten van de leerling worden de cognitieve vaardigheden verbeterd. Door het nemen van kleine stappen per keer, bouwen we als het ware de fundering van alle mogelijk te leren vaardigheden. Als de fundering / basis ontbreekt, kunnen er problemen ontstaan.

Wij kijken naar de bouwstenen van het denken (zie illustratie). Hiervoor worden zowel instrumenten als spellen ingezet.

Voor wie is mediërend leren:

Er is geen leeftijdslimiet en het is een methode die gebruikt kan worden voor kinderen met verschillende cognitieve achterstanden of andere belemmerende factoren. Zelf ervaar ik zeer goede resultaten in combinatie met Remedial Teaching.

onvoldoende

Geïnteresseerd in meer informatie over deze methode? Neem gerust contact met mij op.

© 2019 Praktijk InSync Artwork by Esther Heerikhuisen