Wat is Johansens sound therapie?

johansensoundTherapie ter verbetering van het gehoorsysteem, door middel van het luisteren naar op maat gemaakte geluid cds worden de taalcentra in de hersenen gestimuleerd en zenuwbanen versterkt.

Voor wie?

Veel kinderen hebben last van vertraagd gehoor, dit kan leiden tot:

  • moeilijkheden om taal te ontvangen, te organiseren, op te slaan en weer te reproduceren.
  • moeite met het verwerken van taal
  • vaak niet precies kunnen zeggen wat ze in gedachten hebben, niet precies opschrijven wat ze willen.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de schoolprestaties, maar ook voor het functioneren van het kind in het algemeen.

Niemand is zich volledig bewust of de verwerking en snelheid van verwerking van datgene wat gehoord wordt optimaal verloopt. Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als:

  • dyslexie,
  • concentratieproblemen,
  • lees- en spellingproblemen,
  • spraakproblemen,
  • problemen met automatiseren en
  • het opvolgen van mondeling gegeven instructies.

toeter

Verschillende onderzoekers leggen een relatie tussen taalverwerkingsproblemen en de wijze waarop kinderen (taal)klanken waarnemen. Vaak kan het gehoorde niet snel en effectief verwerkt worden. Hierdoor is het moeilijk zich in een klaslokaal op de stem van de leerkracht te concentreren, omdat men door andere geluiden in de klas wordt afgeleid.

Veel van de uitleg zal verloren gaan. Het is lastig om verschillende opdrachten te kunnen onthouden en uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk. De uitvoering zal extra veel tijd in beslag nemen.

Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficiëntere verwerking van de taal. De informatie kan sneller en beter verwerkt worden.

Het is goed te weten dat de kernen in de hersenen waar geluid doorheen gaat, voor een deel dezelfde zijn als waar de kijkprikkel doorheen gaat. Als het gehoor goed/beter functioneert, heeft dit ook positieve invloed op de kijkhersenen.

Vaak wordt met een gewone gehoor test niets gevonden, het wordt niet opgemerkt dat de verwerking van geluid moeilijk is voor het kind.

© 2019 Praktijk InSync Artwork by Esther Heerikhuisen