Wat is remedial teaching?

boeklezenIndividuele hulp voor kinderen die een leerachterstand hebben of gedrags- / motorische problemen vertonen. Deze problemen kunnen kinderen in hun ontwikkeling belemmeren.

Er wordt hulp geboden bij:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • automatiseringsproblemen
 • rekenproblemen (en dyscalculie)
 • motorische problemen (schrijfmoeilijkheden)
 • concentratie en geheugen problemen
 • taak- en werkhoudingsproblemen
 • planningsproblemen

Voor wie is RT?

rt2Alle kinderen in de basis school leeftijd die:

 • een van de bovengenoemde problemen heeft
 • niet mee kunnen op het niveau van hun leeftijdsgenoten
 • hoogbegaafd zijn en onder presteren
 • die door ziekte, stof hebben gemist

Maar ook voor kinderen die recht hebben op extra individuele hulp/aandacht vanwege een stoornis of ziekte, bijvoorbeeld kinderen met een rugzak of PGB. Begeleiding kan zowel thuis als op school.

Hoelang en waar RT?

Voor sommige kinderen is het prettig om op school extra hulp te krijgen, dit is mogelijk en gebeurt altijd in overleg met school. De tijd varieert, maar niet minder dan een half uur per keer. In mijn praktijk is het een half uur of drie kwartier per keer.

© 2019 Praktijk InSync Artwork by Esther Heerikhuisen